Abonnement

Advocaten zijn duur, maar arbeidsrechtelijke ondersteuning en advisering is onontbeerlijk. Immers, als werkgever wordt u dagelijks geconfronteerd met arbeidsrechtelijke kwesties.

Consiliaris biedt advisering en ondersteuning voor een vaste vergoeding per jaar. Hierdoor ontstaat laagdrempeligheid (niet elk telefoontje kost geld), waardoor Consiliaris in een vroeg stadium kan acteren, zodat problemen veelal in de kiem kunnen worden gesmoord.

De dienstverlening zal starten met een uitgebreid kennismakingsgesprek, waarbij nader zal worden afgestemd wat partijen over en weer van elkaar mogen verwachten. Uitgangspunt daarbij is onbeperkte beschikbaarheid voor advisering en ondersteuning, met inachtneming van mogelijk aanvullend maatwerk, zoals hiernaast bedoeld.

Vervolgens voert Consiliaris een risicoscan uit en wordt een arbeidsrechtelijke managementtraining georganiseerd.
 
Tenslotte zullen periodieke ontmoetingen met u als klant plaatsvinden om de vinger aan de pols te houden. Immers, persoonlijke betrokkenheid en een hechte vertrouwensrelatie zijn volgens Consiliaris cruciaal.

Maatwerk

Naast advisering en ondersteuning het hele jaar door in de vorm van een abonnement, biedt Consiliaris ook de mogelijkheid van aanvullend maatwerk.

Hieronder vallen onder meer de volgende activiteiten:

  • Afwikkeling van individuele ontslagzaken, al dan niet middels een procedure bij de kantonrechter
  • Begeleiding/advisering in kader van reorganisaties
  • Beoordeling en aanpassing van arbeidsovereenkomsten en/of arbeidsvoorwaardenregelingen
  • Begeleiding/advisering in kader van outsourcing
  • Arbeidsrechtelijke risicoscan (zonder abonnement)
  • Managementtraining (zonder abonnement)